Vill du göra livsstilsförändringar eller ta dig till en högre nivå inom din idrott, är det vanligt med 1 träff i veckan under minst 10 veckor för en målmedveten process. Du är hela tiden aktiv i din egen förändring och kan därmed påverka resultatet av det du längtar efter. Du gör en investering för livet.

För att stärka att processen hålls levande med dina nya vanor, rekommenderas en återkoppling ca 1 månad efter.

Vill du efter detta fortsätta din resa med stöttning/coaching från din personliga Mentala Tränare är du givetvis välkommen så länge du vill.